Beurs voor Beheer
Behoud, Bouw en Onderhoud van Traditionele schepen
     
beursblog
Verslaggeving, fotografie, redactie en copyright: Stephan Kraan
Voor opmerkingen en reacties: mail@stephankraan.info
 
                                                                                      ...terug naar overzicht beursblogs

Jubilea
Zaterdag 8 oktober 2005 11:30 uur

Het is opvallend hoeveel deelnemers aan de beurs dit jaar een jubileum vieren. Koploper is scheepswerf Van der Meulen uit Sneek met 125 jaar. Zij vierden dit met een grote reünie en een tentoonstelling in het Fries Scheepvaartmuseum. De Vereniging Oranje is een onderlinge verzekeringsmaatschappij, van oorspong opgezet door schippers. Zij bestaan 100 jaar. Beide bejaarden hebben als cadeautje een mooie centrale plek op de beurs gekregen.

De Stichting Stamboek Ronde & Platbodemjachten is met haar 50 jaar de oudste behoudsvereniging voor traditionele bootjes ter wereld. Zij vierden hun jubileum deze zomer met een grote reünie en vlootschouw in Grouw. Op de beurs hangt een tentoonstelling van tientallen foto's met details van ronde jachten. De Stichting tot behoud van Authentieke Stoomvaartuigen en Motorsleepboten bestaat 25 jaar. De Stichting Behoud Hoogaars bestaat 15 jaar en de Nederlandse Catbootclub ook.

Scheepswerf Van der Meulen is opgericht in 1880. Het 125 jarig jubileum werd eind september gevierd op de jaarlijkse reünie van de vrienden van de werf, genaamd 't Skouspul. Een heel weekend lagen 70 botters, boeiers, schouwen, Friese jachten en Hoogaars bij de werf; 97% hout. De schepen zijn er gebouwd, gerestaureerd, in onderhoud of hebben er een ligplaats. Tijdens het weekend waren er vaartochten, een fakkeloptocht door de grachten van Sneek en races. De reünie zelf was ook al een jubileum: het was voor het 25ste jaar.

Tijdens dit weekend was de opening van de tentoonstelling over de oude werf in het Fries Scheepvaartmuseum. Deze loopt tot 23 oktober. Er zijn scheepsmodellen, oude gereedschappen en foto's te zien. En uiteraard wordt de hele geschiedenis van de werf verteld. Alsof dit niet genoeg is, bracht Van der Meulen ook nog het boekje De Houttovenaars uit. Dit gaat helemaal over 125 jaar Van der Meulen. Het is verkrijgbaar in de stand op de beurs.
....terug naar overzicht beursblogs