Beurs voor Beheer
Behoud, Bouw en Onderhoud van Traditionele schepen
     
beursblog
Verslaggeving, fotografie, redactie en copyright: Stephan Kraan
Voor opmerkingen en reacties: mail@stephankraan.info
 
                                                                                      ...terug naar overzicht beursblogs

EMH officiële gesprekspartner EU
Vrijdag 9 november 2007 12:30 uur

Vandaag presenteert de EMH, de Europees Maritiem Heritage, het verslag van haar laatste congres. De EMH is een koepelorganisatie waarbij alle Europese stichtingen, verenigingen en organisaties die zich bezig houden met het behoud van maritiem erfgoed, verenigd zijn. De aanleiding van het congres van een enquête van de Europese Task Force voor maritieme zaken. Mevrouw Nathalie Hesketh is lid van die Task Force en ontving het eerste verslag dat in boekvorm is uitgegeven. Zij vertelt wat de Task Force is. "De Task Force is in 2005 opgericht. Zij moet voor de Europese Commissie van de EU een beeld vormen van het geheel maritieme activiteiten in Europa en aanbevelingen doen voor Europees beleid en regelgeving. Ongeveer 500 gesprekspartners uit de wereld van de visserij, de vrachtvaart, kustregio's, industrie, milieubehoud etc., hebben zich aangemeld. De Task Force heeft met een enquête van 60 vragen een beeld proberen te krijgen over het hele veld. De uitkomsten zijn verwerkt in een rapport en binnenkort volgt een fase van concretisering."

Nathalie Hesketh is een jonge advocate uit Canada met een Frans paspoort. "Anders mocht ik ook niet in deze Europese denktank." Zij was gespecialiseerd in internationaal recht en raakte betrokken bij het visserijbeleid. Als zodanig kwam zij uiteindelijk in de Task Force. "De Europese Task Force bestaat uit tien leden die een hele brede achtergrond hebben. Zo moet het een deskundige paraplu organisatie zijn, die de belangen van allen die in dit veld werkzaam zijn kennen." Persoonlijk heeft Nathalie geen maritieme roots en ook niet de ambitie om ooit nog een eigen schip te hebben. Maar ze erkent wel dat het besmettelijk is. "Wat mij zo fascineert aan de mensen die zich bekommeren om oude boten en het traditionele maritieme erfgoed, is hun passie en toewijding. Natuurlijk vind je dat ook elders wel, maar een sfeer zoals hier op de beurs is toch wel heel speciaal."

Terwijl uitgever Wim de Bruijn met een stapel congresverslagen rondgaat, mengt ook Per Jessing zich in het gesprek. Hij is de trotse vice-president van de EMH. "De grootste winst is dat de EMH als serieuze en volwaardige partner meedoet in het formuleren van nieuw Europees beleid. Onze boodschap komt nu precies op de plaats waar het moet zijn. Wij vertegenwoordigen een belangrijk deel van de Europese geschiedenis en spelen een belangrijke rol in het betrekken van het grote publiek bij maritieme zaken. Op de evenementen met traditionele schepen die in alle grote kuststeden plaats vinden, komen miljoenen mensen in aanraking met de zeevaart. Daartussen zitten veel potentiële werknemers voor de maritieme sector, die momenteel drijft op goedkope krachten uit de lage lonen landen. Wij kunnen door middel van zeiltrainingen op oude schepen, Europese matrozen goede scholing geven, waardoor ze zich misschien niet onderscheiden op kwantiteit maar wel op kwaliteit. Daarmee worden werknemers uit Europese landen weer concurrerend en de sector voor Europa behouden." Nathalie Hesketh onderkent dit belang maar wijst ook op het behoud van oude maritieme ambachten en natuurlijk die talloze prachtige scheepstypes die behouden moeten blijven.


....terug naar overzicht beursblogs