Beurs voor Beheer
Behoud, Bouw en Onderhoud van Traditionele schepen
     
beursblog
Verslaggeving, fotografie, redactie en copyright: Stephan Kraan
Voor opmerkingen en reacties: mail@stephankraan.info
 
                                                                                      ...terug naar overzicht beursblogs

De Hengst
Zaterdag 10 november 2007 13:00 uur

Vanmorgen presenteerde mevrouw Ria Geluk een exemplaar van het pas verschenen boek De Hengst. Ria Geluk is voorzitter van de Stichting Behoud Hoogaars. De Hengst is een Vlaams scheepstype dat minder bekend is dan de Hoogaars en waar ook aanmerkelijk minder van zijn gebouwd. De heer Gert Doornink, scheidend voorzitter van de FONV, zelf ooit eigenaar van een Hengst, nam het boek in ontvangst.

Schrijver van het boek is Jules van Beylen, de oud-conservator van het Antwerps scheepvaartmuseum het Steen. Hij overleed alweer zeven jaar geleden en liet het boek als manuscript na. "Hij wist dat hij zou overlijden en heeft tot op het laatst samen met zijn vrouw aan het manuscript gewerkt." vertelt Ria. Na standaardwerken over de Hoogaars, de Antwerpse Knot en de Botter is dit het vierde boek waarin Van Beylen de geschiedenis, de bouwwijze en het gebruik van een scheepstype beschrijft. "Er staan ook allemaal bouwtekeningen in op grond waarvan je zo een Hengst kunt bouwen. Van Beylen zelf bouwde altijd modellen van de schepen waarover hij schreef om te kijken of alles klopte." weet Gert.

Het manuscript is door zijn weduwe en een kleine redactie verder klaargemaakt voor publicatie. Han Reijnhout, met wie Van Beylen ook samenwerkte bij de eerdere boeken, maakte veel illustraties. Ria: "Van Beylen had in het manuscript wel aangegeven waar welke illustraties moesten, maar ze waren nog niet gemaakt. Dat was dus nog een hele klus.".

Een Hengst is een schip uit de Scheldedelta van ongeveer 11 meter lang. Het werd voor verschillende doeleinden gebruikt, maar was een echt werkschip; karakteristiek en sterk gebouwd. Er zijn nog slechts 6 houten Hengsten in de vaart en het type is bijna verdwenen. "Ik heb altijd fijn met deze platbodem gevaren," vertelt Gert, "als je dan ergens in een haventje in Zeeland aanlegde, kwamen er altijd wel een paar oude vissersmannen praten. Die wisten dan vaak precies om welk schip het ging."

Het boek is uitgegeven door de Stichting Behoud Hoogaars en de Vlaamse zusterorganisatie Tolerant VZW. Ook hebben de provincies een bijdrage geleverd. "Het is van groot belang dat er weer een standaardboek is over een oud-Hollands scheepstype en dat het tot in detail is beschreven en vastgelegd wat we nu nog weten maar morgen misschien niet meer." aldus Gert Doornik over het belang van het boek.


....terug naar overzicht beursblogs