Beurs voor Beheer
Behoud, Bouw en Onderhoud van Traditionele schepen
     
beursblog
Verslaggeving, fotografie, redactie en copyright: Stephan Kraan
Voor opmerkingen en reacties: mail@stephankraan.info
 
                                                                                      ...terug naar overzicht beursblogs

Wie mag in het Register?
Zaterdag 5 november 2011 17:00 uur

Oude schepen kunnen aanspraak maken op een plek in het register varende monumenten. Eigenaren willen dat graag omdat het hen bevestigt in het idee dat ze goed bezig zijn. Het geeft ook enige status als je kunt bewijzen dat jouw vaartuig een monument is. De huidige normen om in het register varende monumenten van de FNOV te komen zijn dat een schip ouder moet zijn dan 50 jaar en dat het authentiek moet zijn. Dat eerste is vaak nog wel te bewijzen maar wat is authentiek?

Het is een eeuwige discussie. Authentiek: is dat een schip dat er origineel uitziet, ook al zijn er maar weinig originele delen meer in te vinden, of is dat een schip dat veel originelen delen bevat maar er flink anders uit ziet. De FNOV sprak erover op de MS Friesland. Aanleiding was niet deze eeuwige discussie maar een verandering in de regels.

Vanuit een breder kader van monumenten aan land en mobiele monumenten zijn er nog meer aspecten waarmee een schip tot monument kan worden verklaard. De culturele waarde bijvoorbeeld, waarbij een schip ook waarde krijgt door de originele context, bijvoorbeeld de haven of stad waar het altijd in voer en werkte. Dan is authenticiteit niet meer het enige criterium. Dat wekt wat wrevel bij de oude garde, terwijl er volgens de FNOV vooral kansen liggen om schepen, kades, havens, fabrieken als geheel een monumentale aanblik te geven, wat meestal veel mensen trekt en de leefwaarde van een gebied verhoogt door ook mobiel erfgoed een rol te geven in een bestemmingsplan.

De FNOV maakt met de discussie een inhaalslag. Ze zijn wat te kort geschoten in de communicatie waardoor er bij scheepseigenaren allerlei spookverhalen zijn ontstaan. Oluf van Oosterom: "We hebben hier op de beurs een goede slag gemaakt door uit te kunnen leggen wat nu werkelijk de bedoeling van de wijziging is. We zijn er nog niet maar we lopen als Nederland voorop in beleid op het gebied van registers, en daarom is het goed dat we dat ook blijven doen. De voorgestelde maatregelen zijn immers Europees beleid en ik geloof er echt in dat het een prachtig scala aan kansen biedt.”www.fonv.nl
....terug naar overzicht beursblogs