Beurs voor Beheer
Behoud, Bouw en Onderhoud van Traditionele schepen
     
beursblog
Verslaggeving, fotografie, redactie en copyright: Stephan Kraan
Voor opmerkingen en reacties: mail@stephankraan.info
 
                                                                                      ...terug naar overzicht beursblogs

FNOV-symoposium pakt goed uit voor de toekomst van het erfgoed.
Vrijdag 7 november 2008 15:00 uur

Vandaag organiseerde het FNOV op de ‘Friesland’ een symposium over de vraag: is het varend erfgoed te behouden? De reden is veranderende regelgeving op het gebied van monumentenzorg vanuit Europa en de invoering van die wetgeving in Nederland. Dat zijn namelijk twee verschillende zaken omdat Europa duidelijk openingen biedt voor nationaal beleid. De FNOV is zowel op Europees als nationaal niveau betrokken bij de ontwikkeling dit beleid. “Als je er niet bij bent om de goede argumenten aan te dragen, weet je zeker dat de kans dat het mis gaat voor het varend erfgoed groter is,” aldus Kees Pette, voorzitter van het FNOV na het symposium.

Toch is er veel onrust onder eigenaren en schippers van varend erfgoed. Kunnen ze wel voldoen aan de Europese veiligheidseisen zonder de oorspronkelijkheid van hun schip geweld aan te doen? Die certificatie is immers vooral bedoeld voor de beroepsvaart en de grotere recreatievaart. “Vandaag hebben we die vraag voorgelegd aan een aantal beleidsmakers. Die hebben ons verteld dat mede door de invloed van de FNOV en andere organisaties de erkenning is gekomen dat aan varend erfgoed andere eisen moeten worden gesteld dan aan de beroepsvaart. Er wordt bij de invoering van de regelgeving onderscheid gemaakt tussen oud en nieuw, tussen recreatie en beroepsvaart. De conclusie is dat de nieuwe wetgeving niet of nauwelijks veranderingen geeft voor het varend erfgoed. Dat is goed nieuws.” Morgen is de voortzetting van het symposium voor de eigenaren en schippers. Hier zal nader ingegaan worden op de praktische kant van deze kwestie.

Tweede onderwerp van gesprek op het FONV symposium is het nieuwe beleid op het gebied van monumentenzorg. Minister Plasterk neigt ertoe meer aandacht te schenken aan gebiedsgerichte monumentenzorg als dorpsgezichten en minder aan individuele objecten. Dit lijkt een bedreiging voor de varende monumenten. “Toch kan je ook schepen inpassen in dit beleid bijvoorbeeld door de inrichting van museumhavens. Het FNOV heeft vandaag een beleidsnotitie hierover besproken. Nu wordt het beleid ontwikkeld dus dit is het moment om erbij te zijn. Het voordeel hiervan is dat er meer faciliteiten komen voor schepen, meerhavens, meer ligplaatsen en meer voorzieningen. Hierbij hoort ook het behoud en onderhoud, er komen zo meer mogelijkheden op het gebied van restauratie en materialen. Organisaties als het Nationaal Restauratiefonds hebben vandaag positief op onze plannen gereageerd.” Ook dit verhaal komt morgen tijdens het symposium voor schippers en eigenaren terug.

www.fonv.nl
....terug naar overzicht beursblogs